Jaizkibeleko kirolak

Sarrera:

Gida turistika honetan aipatuko ditugu lehiaketa eta kirol desberdinak Jaizkibel mendian egin ahal ditugunak. Jaizkibelen aukera asko daude uretakoa eta lurreko kirolak. Adibidez: ibiltzaritza, running, txirrindularitza, piraguismo, surf, esqui… horregatik pertsona asko Jaizkibelen joaten dira naturaleza et kirolak elkartzen direlako.

Lehiaketak:

Jaizkibelen “Subida de jaizkibel”, “Carrera de montaña” eta “Golf lehiaketa” egiten dira,  Irailaren 17 edo 18an “Subida de jaizkibel” ospatzen da eta “Carrera de montaña”, Otsailaren 26an eta “Golf lehiaketa”, Urtarrilaren 30 ospatzen da. Subida de jaizkibel kotxe lasterketa bat da, Carrera de montaña pertsoneko lasterketa bat da senderoetan korrika egiten dute eta azkena, Golf lehiaketa, Golf egiten duten lehiaketa bat da.

Aipatu eta azaldu:

Jaizkibelen lurreko kirolak eta uretako kirolak egin dezakegu, adibidez txirrindularitza eta surfa. Ibilbide asko daude, bide asko daude, ibiltaritza, running eta txirrindularitza egiteko egokiak direnak. Uran, piraguismoa eta surfa egin dezakegu. 

Ibiltaritza: Kirol hau, ibilbideak oinez egitea datza. Ibilbideak naturan egiten dira, natur ondarea ezagutzeko, bistak ikusteko… Jaizkibelen, Talaia Bidea edo Labetxu Bideo ibilbidea erabili dezakegu ibiltaritza egiteko.

Running: Kirol hau, ibilbideak korrika egiteaz datza. »Running» hitza ingelesetik dator, eta euskaraz »korrika» esan nahi du. Zure egoera fisikoari eusteko edo hobetzeko erabiltzen da. Xoxolurra Alarguntza ibilbidea egin dezakegu running egiteko. 

Txirrindularitza: Kirol honek, bizikletaz ibilbideak egitean datza. Txirrindularitza lagungarria da bihotza sendotzeko, zirkulazioa hobetzeko… Guadalupeko ibilbidea egin dezakegu bizikletarekin. 

Piraguismoa: Uretako kirol bat da, eta pala batekin bi edo lau pertsonak propultsatutako ontzi arin batean egiten da. 

Surfa: Olatuek bultzatzen duten tabla batean zutik egoteaz datza. Lesioak izateko arriskurik gabe artikulazioak sendotzen laguntzen digu. Bizkarreko, bularreko, sabeleko, sorbaldetako eta hanketako muskuluak garatzen ditu.

Introducción:

En esta parte de la guía turística nombraremos las distintas competiciones y deportes que podemos practicar en Jaizkibel. En este, las posibilidades son muchas y variadas. Por ejemplo: senderismo, running, ciclismo, piragüismo, surf…

Competiciones:

En Jaizkibel se celebran la “Subida de Jaizkibel”, la “Carrera de montaña” y el concurso de golf. El 17 o 18 de septiembre se celebra la “Subida de Jaizkibel”,  la “Carrera de montaña”, el 26 de febrero y el concurso de golf, el 30 de enero. Subida de jaizkibel es una carrera de coches, Carrera de montaña es una carrera de personas corriendo por senderos y la última, como el propio nombre indica, es una competición de Golf.

Deportes:

En Jaizkibel podemos practicar deportes de tierra y acuáticos, como el ciclismo y el surf. Hay muchas rutas, son aptas para la práctica del ciclismo, el running y el senderismo. En el agua podemos hacer piragüismo y surf.

Senderismo: Es un deporte que consiste en caminar por senderos. Los recorridos se hacen en la naturaleza, para conocer el patrimonio natural, para ver las vistas… En Jaizkibel, podemos hacer el recorrido deTalaia Bidea o Labetxu Bidea.

Running: Este deporte consiste en correr los recorridos. ‘La palabra ‘running’ proviene del inglés y en español significa correr’. Se utiliza para mantener o mejorar el estado físico. Podemos hacer el recorrido Xoxolurra para hacer running. 

Ciclismo: Este deporte consiste en la realización de recorridos en bicicleta. El ciclismo ayuda, entre otras cosas, fortalecer el corazón, a mejorar la circulación… Podemos hacer el recorrido por Guadalupe con la bicicleta.

Piragüismo: Es un deporte acuático que se practica en una barca ligera propulsado con una pala, por dos o cuatro personas.

Surf: Se trata de mantenerse de pie sobre una tabla empujada por las olas. Nos ayuda a fortalecer las articulaciones sin riesgo de lesiones. Desarrolla los músculos de la espalda, el pecho, el abdomen, los hombros y las piernas.