Biodibertsitatea

 Textua A: 

A/Ur analisia

Jazkibelen datu interesgarri batzuk daude uraren ingurukoak, Jakin nahi dituzu?  

Jaizkibelen 2 ur mota daude eta laborategikoen propietateak artu ditugunak azalduko ditugu. Ur geza eta ur gaziaren propietateak, Laborategia probatu dugu ur geza Hotzagoa da 10,8ºkoak eta gazia beroagoa da 13,4ºkoak.

Zeinek dauka dentsitate gehiago? Ur gazia dentsitate gutxiago dauka ur geza dentsitate gutxiago du.

Eta zen dentsitate dauka? Ur gazia 7 pH dauka eta ur geza 6.5 pH dauka. 

Nola pasa al da ur gazia geza bihurtzeko? Ur gazia geza bihurtzeko pasua hauek egin behar dira ur geza berotu egin behar da bapurizatu arte horrela ur gaziaren gatza galtzen da.  

Zergatik dago Jaizkibel hain begetatua? Bizitzarako bi ur motak hauek garrantzitsuak dira, landare eta animalientzako ur mota bat   edo bestea bizitzako behar dute. Horregatik Jaizkibebelen landare, begetazioa, naturaleza eta animali asko daude. 

         A/Análisis de agua

En Jaizkibel hemos sacado unos  datos interesantes sobre el agua en el laboratorio, ¿quieres saber cuales son?

En Jaizkibel hay 2 tipos de aguas y vamos a explicar las que hemos sacado las propiedades del laboratorio. Las propiedades de agua dulce y agua salada, hemos probado en el laboratorio que el agua dulce es más fría 10,8º y la salada es más caliente 13,4º.

¿Que tiene más densidad? El agua salada  tiene más densidad que el agua dulce. 

¿Que tiene más pH? El agua dulce tiene más pH de 7 y el agua salada tiene 6,5 de pH.

¿Cómo pasar el agua salada a dulce? Para que el agua salada se convierta en dulce hay que hacer estos pasos, hay que calentar el agua dulce hasta que se bapurice, así se pierde la sal del agua salada.

¿Por qué es Jaizkibel tan vegetado? Estos dos tipos de agua para la vida son importantes, necesitan uno u otro tipo de agua para vivir las plantas y los animales. Por eso en Jaizkibel hay muchas plantas, vegetaciones, naturaleza y animales. 

         Textua B/: 

Jaizkibelen fauna ezagun nahi duzu? Atal honetan Jaizkibeleko faunari buruzko informazioa haurkituko duzu. 

Mendi honetan osagai biotiko eta abiotiko aurkituko dituzu. 

Zer dira gauza hauek? Biotikoak, bizidunak dira, adibidez, txakurrak, zaldiak, ardiak eta txoriak aurkitu dezakezu. Eta abiotikoak, ez bizidunak direnak, adibidez tenperatura eta eguzkia. Jaizkibelen haurkitu dezakegun osagai biotiko eta abiotikoak Jaizkibeleri itxura zoragarria ematen diote. 

Biotiko:

Abiotiko:

Harreman asko ikusi dezakegu, adibidez zaldiak haien artean edo espezie bat, beste batekin, adibidez ardiak ahuntzekin, gauza hauek ikusteko zoragarriak dira. 

Gainera harreman hauek oso inportanteak dira. Adibidez ikusi ahal ditugen artean, zaldiak eta txoriak, txoriak zaldiak daukaten euliak eta parasitoak jaten dituzte eta horrela haiek elikatzen dira. Hau ere behiekin ikusi dezakezute, baina horretarako, Jaizkibel mendira joan behar zara.

Gainera, bi ekosistema desberdin ikusi dezakegu uraren motaren arabera. Ur geza dauden lekuak, adibidez ibaiak, leku hezeetan daude eta adibidez, algak eta ibaiko arratoiak ikusi dezakegu. Aldiz ur gazia, adibidez itsasoetan eta ozeanoetan daude eta baleak eta korala ikusi dezakegu. 

¿Quieres conocer la fauna de Jaizkibel? En este apartado encontrarás información sobre ella.

En esta montaña podrás encontrar componentes bióticos y abióticos. 

¿Qué son? Los bióticos, son seres vivos, como perros, caballos, ovejas y pájaros. Y abióticos, no vivos, como la temperatura y el sol. Los elementos bióticos y abióticos que podemos ver en Jaizkibel le dan un aspecto fantástico.

Biotico:

Abiotico:

Podemos ver muchas relaciones, como los caballos entre ellos o una especie con otra, como las ovejas con las cabras. 

Además, estas relaciones son muy importantes. Por ejemplo, podemos ver caballos y pájaros, los pájaros comen las moscas que están en el caballo, y así ellos se alimentan. También se puede ver con las vacas.

Además, podemos observar dos ecosistemas diferentes según el tipo de agua. Los lugares donde hay agua dulce, como los ríos, se encuentran en lugares húmedos, como algas y ratas de río. Por el contrario, el agua salada, por ejemplo, se encuentra en los mares y océanos y podemos ver ballenas y coral.